SCURT ISTORIC
        

Motto: Educaţia este un ornament în vremuri de prosperitate şi un refugiu în vremuri de restrişte” - Aristotel

       Dorim să oferim elevilor noştri şanse egale de formare şi dezvoltare a personalităţii, pregătirea necesară pentru valorificarea întregului lor  potenţial, astfel încât să obţină performanţa şcolară necesară progresului personal. De aceea, prioritar pentru şcoala noastră este asigurarea calităţii serviciilor educaţionale, având în vedere atingerea standardelor de performanţă europene. Ne dorim ca, în parteneriat cu comunitatea locală, să dezvoltăm un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale , în care fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării sale ca persoană şi personalitate.

       La începutul anului 1782 sunt puse bazele unui învăţământ primar în scopul „cunoaşterii scrierii şi cetitului„. Şcoala funcţiona în casa învăţătorului şi abia după un secol (1980) se construieşte [...] o sală de clasă independentă. Şcoala poartă numele marelui cărturar Iosif Vulcan născut la Holod, judeţul Bihor, pe data de 31 martie 1841.
       Încă de la începuturile sale, misiunea şcolii este de a asigura un act educaţional de calitate, şanse egale de studiu pentru fiecare copil, având ca ţintă atingerea profilului de formare al elevului.        Viziunea şcolii noastre promovează un învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive şi cunoştinte fundamentale.
       Şcoala Gimnazială „Iosif Vulcan” este poziţionată în centrul comunei Holod, în proximitatea autorităţilor locale, pe strada Principală nr.227 şi funcţionează zilnic în intervalul orar 08:00-16:30.        Procesul instructiv-educativ se realizează în limba română în 6 clădiri reabilitate.

sus