​​​​​​​CALENDARUL ÎNSCRIERILOR LA GRĂDINIŢĂ ŞI CREŞĂ PENTRU ANUL 2023

23-30 mai 2023Reînscrierea copiilor care au frecventat unitatea de învăţământ în anul şcolar curent;
31 mai 2023Afişarea listei copiilor reînscrişi şi a locurilor rămase libere după finalizarea etapei de reînscrieri;
6-15 iunie 2023Etapa I din cadrul procesului de înscriere – înscrierea copiilor în baza opţiunilor exprimate de părinţi/reprezentanţi legali şi în limita locurilor disponibile;
16 iunie 2023Afişarea listei copiilor înscrişi şi a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscrieri;
19-29 iunie 2023Etapa a doua din cadrul procesului de înscriere - înscrierea copiilor pe locurile rămase libere în urma etapei I;
30 iunie 2023Afişarea listei copiilor înscrişi şi a numărului de locuri rămase libere la finalul etapei a II-a de înscriere;
20-30 august 2023Etapa de ajustări – înscrierea, pe locurile rămase libere, a copiilor care nu au fost înscrişi în niciuna dintre etapele precedente;
31 august 2023Afişarea listei copiilor înscrişi şi a numărului de locuri rămase libere.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE COPIILOR / COMPONENŢA DOSARULUI

Nr. crt.DocumentForma documentului
1.Cererea de înscriere;original
2.Certificat de naştere copil;fotocopie
3.Buletin sau Cartea de Identitate a părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali;fotocopie
4.Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);fotocopie
5.Declaraţia privind Acordul de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinţi/tutori/reprezentanţi legali;original
6.Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale şi specifice (dacă este cazul);fotocopie
7.Fişa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare şi eliberată de medicul de familie.original


CRITERII DE DEPARTAJARE LA ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIŢĂ

Conform normativelor în vigoare, în cazul în care numărul de locuri disponibile pentru înscrierea la gădinişă şi creşă sunt ocupate, sunt emise criteriile de departajare ale dosarelor depuse. Criteriile sunt după cum urmează:

  • prezenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
  • prezenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
  • prezenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul şcolar următor, în unitatea de învăţământ respectivă;
  • prezenţa unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare şcolară şi profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii de departajare cumulate de către fiecare copil, mai exact cei cu prioritate sunt copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, urând astfel copiii care îndeplinesc doua dintre criterii, ultimii fiind copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate.

sus